De Stichting

Stichting Urker Botter is opgericht in oktober 2003.

De stichting heeft ten doel:

  1. a  het behoud van Urker botters en andere historische schepen
  2. b  de “Botterschuur” te maken tot een aantrekkelijke plaats voor toeristen,scholieren en de bevolking van Urk, waar op ambachtelijke wijze wordtgewerkt aan het herstellen van botters en andere historische schepen..
  3. c  en al hetgeen met het vorenstaande in de meest ruime zin genomenverband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn